VỀ KIẾN TRÚC PP

Chúng tôi tìm kiếm những suy nghĩ mới về kiến trúc.

VỀ CHÚNG TÔI.

Làm việc với tất cả tình yêu.

Được đào tạo và kế thừa truyền thống làm việc của môi trường kiến trúc ngay từ những ngày đầu. Văn phòng kiến trúc PP có định hướng rõ ràng về công việc và trách nhiệm phát triển tập thể với chuyên môn kiến trúc sâu. Chúng tôi luôn mong muốn tìm kiếm những suy nghĩ mới về kiến trúc để góp phần vào sự phát triển của nền kiến trúc Việt Nam.

KTS. PHẠM ĐỨC PHÚ & CÁC CỘNG SỰ

CÁC LĨNH VỰC

Những gì Kiến Trúc PP làm.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH

Hoạt động và thành quả.

2019

Không Gian Xanh - VTV

Công trình thiết kế " Bao phủ mảng xanh " tham gia chương trình "Không gian xanh" do Đài truyền hình Việt Nam-VTV thực hiện.
2018

Giải Thưởng 21 Kiến Trúc Sư

Giả thưởng và ấn phẩm "21 Kiến Trúc Sư Xanh Đương Đại Việt Nam" của Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam
2017

Dự Án Khu đô thị mới

Thiết kế mảng nhà ở Dự án khu đô thị mới Ven Sông Tắc và Biệt Thự Sông Núi Vĩnh Trung
2015

PP architects office

Hoàn thành xây dựng văn phòng làm việc Phạm Phú và Cộng Sự
2015

Không Gian Xanh - VTV

Công trình thiết kế " Mở cửa chào thiên nhiên" tham gia chương trình "Không gian xanh" do Đài Truyền Hình Việt Nam-VTV thực hiện.
2014

Dự Án Khu Đô Thị VCN

Chủ trì và thiết kế dự án nhà mẫu các khu đô thị mới VCN Phước Hải, Phước Long 1 & 2
2013

PP Architects

Thành lập Văn Phòng Kiến Trúc Phạm Phú và Cộng Sự ( gọi tắt là PP - PP architects)
2010

Kiến Trúc Sư Chủ Trì

Chủ trì thiết kế tại Cty Kiến Trúc Phương Đông
2007

Kiến Trúc Sư

Kiến trúc sư tại Cty Kiến Trúc Đương Đại
2004

Tốt Nghiệp Hệ Kiến Trúc

Tốt nghiệp hệ đào tạo Kiến Trúc Sư 1999-2004 tại Đại Học Kiến Trúc Tp. HCM
KIẾN TRÚC PP CÁM ƠN SỰ QUAN TÂM CỦA BAN.