TRƯỜNG MẦM NON

Hoa Bien Kindergarten

NĂM

2020

VỊ TRÍ

Dự Án Cồn Tân Lập, Nha Trang

QUY MÔ

600Mm2 - 04 Tầng

SHARE PROJECT
  • NĂM : 2020
  • VỊ TRÍ : Dự Án Cồn Tân Lập, Nha Trang
  • QUY MÔ : 600Mm2 - 04 Tầng