BIỆT THỰ SÂN VƯỜN

Mr An Villa

Mời mọi người xem Video về công trình:

https://bit.ly/baophumangxanh-vtv

VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH

Phước Hạ - Phước Đồng, Tp. Nha Trang Năm hoàn thành: 2020

THÔNG TIN THIẾT KẾ

Kích thước khu đất thiết kế: 25m x 120m Diện tích khu đất : 3600 m2 - Số tầng: 03 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 450 m2 Tổng diện tích xây dựng: 950 m2

SHARE PROJECT
  • VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH : Phước Hạ - Phước Đồng, Tp. Nha Trang Năm hoàn thành: 2020
  • THÔNG TIN THIẾT KẾ : Kích thước khu đất thiết kế: 25m x 120m Diện tích khu đất : 3600 m2 - Số tầng: 03 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 450 m2 Tổng diện tích xây dựng: 950 m2