Mr Cuong Villa

VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH

09 đường Tản Đà, Phước Long, Nha Trang Năm hoàn thành: 2017

THÔNG TIN THIẾT KẾ

Kích thước khu đất thiết kế: 7m x 30m Diện tích khu đất : 210 m2 - Số tầng : 03 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 160 m2 Tổng diện tích xây dựng: 370 m2

SHARE PROJECT
  • VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH : 09 đường Tản Đà, Phước Long, Nha Trang Năm hoàn thành: 2017
  • THÔNG TIN THIẾT KẾ : Kích thước khu đất thiết kế: 7m x 30m Diện tích khu đất : 210 m2 - Số tầng : 03 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 160 m2 Tổng diện tích xây dựng: 370 m2