Mr Hoai Villa

VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH

08-A3, KĐT Vĩnh Điềm Trung B, Nha Trang Năm hoàn thành: 2018

THÔNG TIN THIẾT KẾ

Kích thước khu đất thiết kế: 15m x 20m Diện tích khu đất : 300 m2 - Số tầng : 03 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 180 m2 Tổng diện tích xây dựng: 380 m2

SHARE PROJECT
  • VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH : 08-A3, KĐT Vĩnh Điềm Trung B, Nha Trang Năm hoàn thành: 2018
  • THÔNG TIN THIẾT KẾ : Kích thước khu đất thiết kế: 15m x 20m Diện tích khu đất : 300 m2 - Số tầng : 03 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 180 m2 Tổng diện tích xây dựng: 380 m2