Mr Khoi Villa

VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH

Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa Năm hoàn thành: 2020

THÔNG TIN THIẾT KẾ

Kích thước khu đất thiết kế: 13.5m x 17m Diện tích khu đất : 230 m2 - Số tầng : 03 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 120 m2 Tổng diện tích xây dựng: 380 m2

SHARE PROJECT
  • VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH : Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa Năm hoàn thành: 2020
  • THÔNG TIN THIẾT KẾ : Kích thước khu đất thiết kế: 13.5m x 17m Diện tích khu đất : 230 m2 - Số tầng : 03 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 120 m2 Tổng diện tích xây dựng: 380 m2