Mr Sinh – Mrs Sa Huynh Villa

VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH

25 đường V1, VCN Phước Hải, Nha Trang Năm hoàn thành: 2020

THÔNG TIN THIẾT KẾ

Kích thước khu đất thiết kế: 16m x 22.5m Diện tích khu đất : 360 m2 - Số tầng : 03 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 180 m2 Tổng diện tích xây dựng: 460 m2

SHARE PROJECT
  • VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH : 25 đường V1, VCN Phước Hải, Nha Trang Năm hoàn thành: 2020
  • THÔNG TIN THIẾT KẾ : Kích thước khu đất thiết kế: 16m x 22.5m Diện tích khu đất : 360 m2 - Số tầng : 03 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 180 m2 Tổng diện tích xây dựng: 460 m2