Mr Thang Villa

VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH

DLE 11, KĐT An Viên, Nha Trang Năm hoàn thành: 2020

THÔNG TIN THIẾT KẾ

Kích thước khu đất thiết kế: 12m x 24m Diện tích khu đất : 288 m2 - Số tầng : 03 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 180 m2 Tổng diện tích xây dựng: 460 m2

SHARE PROJECT
  • VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH : DLE 11, KĐT An Viên, Nha Trang Năm hoàn thành: 2020
  • THÔNG TIN THIẾT KẾ : Kích thước khu đất thiết kế: 12m x 24m Diện tích khu đất : 288 m2 - Số tầng : 03 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 180 m2 Tổng diện tích xây dựng: 460 m2