Mr Toan Villa

VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH

01 đường V1, VCN Phước Hải, Nha Trang Năm hoàn thành: 2018

THÔNG TIN THIẾT KẾ

Kích thước khu đất thiết kế: 18m x 22 m Diện tích khu đất : 384 m2 - Số tầng : 03 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 200 m2 Tổng diện tích xây dựng: 490 m2

SHARE PROJECT
  • VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH : 01 đường V1, VCN Phước Hải, Nha Trang Năm hoàn thành: 2018
  • THÔNG TIN THIẾT KẾ : Kích thước khu đất thiết kế: 18m x 22 m Diện tích khu đất : 384 m2 - Số tầng : 03 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 200 m2 Tổng diện tích xây dựng: 490 m2