Mr Tri House

VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH

761 đường 23/10, Vĩnh Thạnh, Nha Trang Năm hoàn thành: 2022

THÔNG TIN THIẾT KẾ

Kích thước khu đất thiết kế: 7m x 67m Diện tích khu đất : 466 m2 - Số tầng : 04 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 160 m2 Tổng diện tích xây dựng: 550 m2

SHARE PROJECT
  • VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH : 761 đường 23/10, Vĩnh Thạnh, Nha Trang Năm hoàn thành: 2022
  • THÔNG TIN THIẾT KẾ : Kích thước khu đất thiết kế: 7m x 67m Diện tích khu đất : 466 m2 - Số tầng : 04 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 160 m2 Tổng diện tích xây dựng: 550 m2