Mrs Nga Villa

VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH

BT02-17, KĐT Ven Sông Tắc, Tp. Nha Trang Năm hoàn thành: 2020

THÔNG TIN THIẾT KẾ

Kích thước khu đất thiết kế: 14m x 20m Diện tích khu đất : 280 m2 - Số tầng : 03 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 150 m2 Tổng diện tích xây dựng: 410 m2

SHARE PROJECT
  • VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH : BT02-17, KĐT Ven Sông Tắc, Tp. Nha Trang Năm hoàn thành: 2020
  • THÔNG TIN THIẾT KẾ : Kích thước khu đất thiết kế: 14m x 20m Diện tích khu đất : 280 m2 - Số tầng : 03 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 150 m2 Tổng diện tích xây dựng: 410 m2