Mrs Y Villa

VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH

KĐT Cồn Tân Lập, Xương Huân, Tp. Nha Trang

THÔNG TIN THIẾT KẾ

Kích thước khu đất thiết kế: 12m x 20m Diện tích khu đất : 240 m2 - Số tầng : 03 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 170 m2 Tổng diện tích xây dựng: 410 m2

SHARE PROJECT
  • VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH : KĐT Cồn Tân Lập, Xương Huân, Tp. Nha Trang
  • THÔNG TIN THIẾT KẾ : Kích thước khu đất thiết kế: 12m x 20m Diện tích khu đất : 240 m2 - Số tầng : 03 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 170 m2 Tổng diện tích xây dựng: 410 m2