PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ

Mui Diem Resort

VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH

Ninh Phước – Ninh Hòa, T. Khánh Hòa

THÔNG TIN THIẾT KẾ

Diện tích khu đất thiết kế : 10.36 ha

SHARE PROJECT
  • VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH : Ninh Phước – Ninh Hòa, T. Khánh Hòa
  • THÔNG TIN THIẾT KẾ : Diện tích khu đất thiết kế : 10.36 ha