CÔNG TRÌNH NHÀ TRẺ

Thien Hoa Kindergarten

VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH

69 đường Yersin, Phương Sài, Tp. Nha Trang

THÔNG TIN THIẾT KẾ

Kích thước khu đất thiết kế: 41m x 33 m Diện tích khu đất : 1353 m2 - Số tầng : 03 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 700 m2 Tổng diện tích xây dựng: 2300 m2

SHARE PROJECT
  • VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH : 69 đường Yersin, Phương Sài, Tp. Nha Trang
  • THÔNG TIN THIẾT KẾ : Kích thước khu đất thiết kế: 41m x 33 m Diện tích khu đất : 1353 m2 - Số tầng : 03 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 700 m2 Tổng diện tích xây dựng: 2300 m2