INTERIOR

Pizza Giang

VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH

97B Vân Đồn, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà Năm hoàn thành: 2022

THÔNG TIN THIẾT KẾ

Diện tích khu đất : 230 m2 - Số tầng : 03 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 215 m2 Tổng diện tích xây dựng: 650 m2

SHARE PROJECT
  • VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH : 97B Vân Đồn, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà Năm hoàn thành: 2022
  • THÔNG TIN THIẾT KẾ : Diện tích khu đất : 230 m2 - Số tầng : 03 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 215 m2 Tổng diện tích xây dựng: 650 m2