VĂN PHÒNG

PP architects office

ENVIRONMENT

Luxurious apartment

Main goal for this project was to create highly aesthetic images of a beautiful living space for promotional purposes. The art direction for those interiors was to create Scandinavian interiors with its very characteristic dark interiors combining functionality with minimalism..

VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH

46/3 đường Lê Thánh Tôn, Tp. Nha Trang Năm hoàn thành: 2015

THÔNG TIN THIẾT KẾ

Kích thước khu đất thiết kế: 4m x 17.5 m Diện tích khu đất : 70 m2 - Số tầng : 07 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 70 m2 Tổng diện tích xây dựng: 450 m2

SHARE PROJECT
  • VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH : 46/3 đường Lê Thánh Tôn, Tp. Nha Trang Năm hoàn thành: 2015
  • THÔNG TIN THIẾT KẾ : Kích thước khu đất thiết kế: 4m x 17.5 m Diện tích khu đất : 70 m2 - Số tầng : 07 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 70 m2 Tổng diện tích xây dựng: 450 m2