VĂN PHÒNG KẾT HỢP NHÀ Ở

Thành Thành Travel Office

NĂM

2016

VỊ TRÍ

Lê Thành Phương, Nha Trang

QUY MÔ

280m2 - 03 Tầng

SHARE PROJECT
  • NĂM : 2016
  • VỊ TRÍ : Lê Thành Phương, Nha Trang
  • QUY MÔ : 280m2 - 03 Tầng