VĂN PHÒNG KẾT HỢP NHÀ Ở

Thành Thành Travel Office

VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH

44 Lê Thành Phương, Phương Sài, Tp. Nha Trang Năm hoàn thành: 2016

THÔNG TIN THIẾT KẾ

Kích thước khu đất thiết kế: 7.2m x 29 m Diện tích khu đất : 209 m2 - Số tầng : 03 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 198 m2 Tổng diện tích xây dựng: 525 m2

SHARE PROJECT
  • VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH : 44 Lê Thành Phương, Phương Sài, Tp. Nha Trang Năm hoàn thành: 2016
  • THÔNG TIN THIẾT KẾ : Kích thước khu đất thiết kế: 7.2m x 29 m Diện tích khu đất : 209 m2 - Số tầng : 03 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 198 m2 Tổng diện tích xây dựng: 525 m2