TRUNG TÂM TRƯNG BÀY SẢN PHẨM NGỌC TRAI HOÀNG GIA

Hoang Gia Pearl

VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH

40 Trần Phú, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang Năm hoàn thành: 2015

THÔNG TIN THIẾT KẾ

Kích thước khu đất thiết kế: 10m x 20 m Diện tích khu đất : 200 m2 - Số tầng : 01 Tổng diện tích xây dựng: 200 m2

SHARE PROJECT
  • VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH : 40 Trần Phú, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang Năm hoàn thành: 2015
  • THÔNG TIN THIẾT KẾ : Kích thước khu đất thiết kế: 10m x 20 m Diện tích khu đất : 200 m2 - Số tầng : 01 Tổng diện tích xây dựng: 200 m2