Chương Trình "Không Gian Xanh" - VTV

Mở Cửa Chào Thiên Nhiên

CHƯƠNG TRÌNH

Không Gian Xanh - VTV

Kts Phạm Đức Phú đại diện tập thể PP architects trong chương trình " Không Gian Xanh" do VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam

Link video chương trình: https://bit.ly/khonggianxanh-vtv

VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH

Chương Trình

THÔNG TIN THIẾT KẾ

Kích thước khu đất thiết kế: 8.5m x 17m Diện tích khu đất : 144 m2 - Số tầng : 03 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 130 m2 Tổng diện tích xây dựng: 350 m2

SHARE PROJECT
  • VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH : Chương Trình
  • THÔNG TIN THIẾT KẾ : Kích thước khu đất thiết kế: 8.5m x 17m Diện tích khu đất : 144 m2 - Số tầng : 03 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 130 m2 Tổng diện tích xây dựng: 350 m2

Kts Phạm Đức Phú đại diện tập thể PP architects trong chương trình ” Không Gian Xanh” do VTV – Đài Truyền Hình Việt Nam

Link video chương trình