CÔNG TRÌNH CỦA PP ARCHITECTS ĐƯỢC CHỌN

Chương Trình” Không gian xanh” – VTV

CHƯƠNG TRÌNH

Không Gian Xanh - VTV

Kts Phạm Đức Phú đại diện tập thể PP architects trong chương trình " Không Gian Xanh" do VTV - Đài Truyền Hình Việt Nam

Link video chương trình: https://bit.ly/khonggianxanh-vtv

NĂM

2015

VỊ TRÍ

VTV - Việt Nam

SHARE PROJECT
  • NĂM : 2015
  • VỊ TRÍ : VTV - Việt Nam
  • QUY MÔ :

Kts Phạm Đức Phú đại diện tập thể PP architects trong chương trình ” Không Gian Xanh” do VTV – Đài Truyền Hình Việt Nam

Link video chương trình