Mrs Thuy Villa

VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH

43-C8, KĐT Vĩnh Điềm Trung B, Nha Trang Năm hoàn thành: 2018

THÔNG TIN THIẾT KẾ

Diện tích khu đất : 308 m2 - Số tầng : 03 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 175 m2 Tổng diện tích xây dựng: 424 m2

SHARE PROJECT
  • VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH : 43-C8, KĐT Vĩnh Điềm Trung B, Nha Trang Năm hoàn thành: 2018
  • THÔNG TIN THIẾT KẾ : Diện tích khu đất : 308 m2 - Số tầng : 03 Tổng diện tích xây dựng tầng trệt : 175 m2 Tổng diện tích xây dựng: 424 m2